مراجعه به درمانگر

چرا باید پیش روانشناس یا روانپزشک برویم؟

آیا دیوانه ها یا مشکل دارها پیش مشاور و روان درمانگر میروند؟

  • این کلیپ آموزشی را در آپارات نیز میتوانید ببینید.

شناخت شخصیت

شخصیت ما از چه چیزی ساخته شده است؟

شخصیت چگونه تغییر میکند؟

تاثیر گروه

ما چگونه تصمیم گیری میکنیم؟

آیا حضور دیگران رو تصمیم گیری ما اثر دارد؟

ترس از صمیمیت

آیا میشود کسی از صمیمیت بترسد؟

با کسی که صمیمی نمیشود چه کار کنم؟