سالها بود روانشناسان با حق انتخاب انسان ها خیلی کار نداشتند و به عوض ریشه رفتار انسانها را در محیط آنها جستجو میکردند:

“آن کارمند من را عصبانی کرد و من فریاد زدم!”

“همسرم، از من حمایت کرد و من انگیزه بیشتر پیدا کردم.”

“شرایط اقتصادی نامساعد است و من امید برای فعالیت اقتصادی ندارم.”

همه جملات بالا در یک ویژگی مشترک هستند: اتفاقی در دنیای بیرون رخ داده و روح و ذهن و جسم ما را تحت تأثیر خود قرار داده است.

همین دیدگاه بود که روانشناسان را به سمت مکانیزمهای «تشویق و تنبیه» هدایت کرد. شرطی کردن رفتارها (تشویق رفتار درست و تنبیه رفتار نادرست) در همین نگرش ریشه دارد.

به این بخش از دانش روانشناسی که اثر عوامل بیرونی بر روی رفتار انسانها را بررسی میکند روانشناسی برون نگر (External Psychology) گفته میشود.

تئوری انتخاب

حوزه دیگری از روانشناسی وجود دارد که شاید بتوان گفت ویلیام گلاسر با کتاب خود درباره «نظریه انتخاب» یا “Choice Theory ” ادامه دهنده آن است.

در این نگرش جدید، منشاء رفتارها و احساسات و انگیزه های انسانها رویدادهای درونی در نظر گرفته میشود.

هنگامی که تئوری انتخاب در مشاوره به کار گرفته میشود، واقعیت درمانی خوانده میشود. دکتر ویلیام گلسر روانپزشک شهیر، قریب به ۳۵ سال پیش واقعیت درمانی را ابداع کرد. از آن زمان مشاوره ها و مطالعات ایشان و دیگر متخصصین این حوزه تئوری انتخاب را بسط و گسترش داد. فرآیند واقعیت درمانی در بستر  مفاهیم تئوری انتخاب، به پیشرفت موارد استفاده درمانگران تئوری انتخاب و رویکرد آنها کمک میکند.

واقعیت درمانی

واقعیت درمانی روش مشاوره و درمانی است که دکتر گلسر از سال ۱۹۶۵ آن را آموزش می‌دهد. این روش، هنر خلق یک رابطة معنادار با مراجع را آموزش می‌دهد، که از گذر آن رابطه به مراجع کمک می‌کنیم تا انتخاب‌های مؤثرتری انجام دهد. همانطور که در کتاب: “مشاوره با تئوری انتخاب: واقعیت درمانی نوین” آمده است، امروزه واقعیت درمانی بر پایة تئوری انتخاب استوار است.  و موفقیت آن به میزان آشنایی و دانش مشاوره با تئوری انتخاب بستگی دارد. در واقع آموزش مفاهیم تئوری انتخاب به فردی که مورد مشاوره قرار می‌گیرد. (اعم از مراجع یا دانش‌آموز یا کارمند) اکنون بخشی از فرایند واقعیت درمانی است. از آنجایی که نداشتن پیوند و رابطه یا قطع شدن رابطه با افرادی که به آنها نیاز داریم منبع اصلی تمامی مشکلات روان‌شناختی محسوب می‌شود.

هدف واقعیت درمانی کمک به افراد برای برقراری رابطة معنادار با اطرافیان و عزیزان‌شان است. این برقراری پیوند و ایجاد رابطه همواره از طرف مشاور یا معلم شروع می‌شود به این معنا که با بکارگیری رفتارهای پیوند دهنده با مراجع یا دانش‌آموز به عنوان یک الگو به مراجع / دانش‌آموز در عمل نشان می دهد که چگونه با افراد مهم زندگی‌اش، کسانی که به آنها نیاز دارد رابطه برقرار کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *