بلاگ

معرفی بزرگان روانشناسی – بخش دوم

در این سلسله مطالب به نام “معرفی بزرگان روانشناسی”به معرفی  و آشنایی با بزرگان حوزه علم روان شناسی که بعضا صاحب مکتب روانشناسی هستند ، می پردازیم. روانشناس ها یی که برای فهم و درک روان آدمی تلاش های فراوان کردند و بخشی از علمی که امروزه به آنها رسیده ایم مدیون زحمات آنهاست. این مطلب که بخش دوم از این سلسله مطالب است به معرفی سه روانشناس خوب و شاخص دیگر میپردازد.

گوردن آلپورت (1967- 1897)       

گوردن آلپورت روانشناس آمریکایی بود که به عنوان پایه گذار “مکتب روانشناسی انسانگرایی” شناخته میشود. این مکتب معتقد است که هر انسانی یک قوه ذاتی برای رشد و عملکرد مستقل دارد. آلپورت در دانشگاه هاروارد نخستین دوره روانشناسی شخصیت در ایالات متحده را تصویب کرد. آلپورت معتقد بود که حس خویشتن تنها تضمین واقعی برای هستی شخص است. احساس خود بودن طی یک سری از مراحل از وقوف به جسم تا هویت یابی توسعه می یابد. گوردون آلپورت برای توصیف تلاشهای مریوط به حفظ هویت فردی و عزت نفس از اصطلاح “نفس” استفاده میکرد. او برای اشاره به واحد های اصلی ساختار شخصیت اصطلاح صفات را به کار برد. تمایلات یا آمادگی های شخصی ، صفات فردی هستند که معرف اساس شخصیت ویژه هر فرد هستند. بالیدگی به توانایی داشتن ارتباط گرم و صمیمانه با دیگران و احساس وسیع خود بودن اطلاق میشود. از دیدگاه آلپورت افراد بالیده دارای حس امنیت، شوخ طبعی، بصیرت و شور و شوق هستند. روان درمانی شخص را به درک این خصوصیات راهنمایی میکند.

مایکل بالینت (1970-1896)

مایکل بالینت یکی از اعضای گروه مستقل یا میانی نظریه پردازان روابط ابژه ای در بریتانیا محسوب میشد. او معتقد بود که میل شدید برای ابژه محبوب اولیه، زیربنای تمامی پدیده های روانی را تشکیل میدهد. کودکان دوست دارند به طور کامل و غیر مشروط دوست داشته شوند و وقتی مادر یا مراقبتی مناسب در دسترس نیست کودک زندگی اش را وقف جستجوی محبتی میکند که در دوران کودکی از دست داده است. به عقیده ای بالینت خطای اساسی، این احساس بسیاری از بیماران است که چیزی را از دست داده اند. او ریشه تمامی انگیزش های روانی را در دریافت ناکافی محبت مادری میدانست. او همچنین با بیماران شدیدا آشفته کار کرد و همچون وینیکات بر این عقیده بود که برخی جنبه های خاس درمان روانکاوی در سطحی عمیق تر از تعابیر توضیحی کلامی خاص روی میدهد. او معتقد بود هر چند برخی مطالب مربوط به مراحل رشد رونی جنسی تناسلی را میتوان از دیدگاه تعارض درون روانی تعبیر کرد اما برخی پدیده های پیش کلامی در جریان تحلیل مجددا تجربه میشوند و صرفا خود رابطه در پرداختن به این قلمرو از تجارب اولیه نقش تعیین کننده دارد.

روانشناس و مشاور

اریک برن (1970-1910) (مکتب روانشناسی TA)

اریک برن زندگی حرفه ای خود را به عنوان روانکاو ناظر و مربی در نظریه فن روان کاوی کلاسیک آغاز کرد اما در نهایت مکتب خاص خود را پایه گذاری کرد که مکتب “تحلیل تبادلی” یا تحلیل رفتار متقابل یا تی ای TA نام گرفت. تبادل محرکی است از جانب یک شخص که پاسخ متقابلی را در شخص دیگر بوجود می آورد. برن “بازی های روانی” را به صورت تبادلات قالبی و قابل پیش بینی تعریف گرد که افراد در دوران کودکی آنها را می آموزند و در سراسر طول زندگی به کار میبندند. نوازش ها عوامل برانگیزنده رفتار انسان هستند و از پاداش های خاص نظیر محبت و پذیرش تشکیل یافته اند. تمام افراد واجد سه حالت ایگو هستند که درون آنها وجود دارد:

1-کودک ، که نمود اجزایی ابتدایی است که در سالهای اولیه دوران کودک تثبیت شده اند.

2-بالغ ، جزیی از شخصیت است که قادر به ارزیابی عینی واقعیت است.

3-والد ، که عبارت است از باورهای ارزشی درون فکنی شده والدین واقعی شخص.

فرایند درمانی شامل کمک به بیمار برای درک این است که در تعامل خود با دیگران با کدام یک از شیوه های کودک بالغ یا والد عمل میکند. وقتی بیمار با بازیهای مشخصی که مرتبا در طول زندگی اجرا کرده آشنا شده نهایتا قادر میشود که در روابط خود با دیگران به شکل بالغ عمل کند.

روانشناسان و روانپزشکان با بسیاری از نظریات بزرگان حوزه روان آشنا هستند و به شما کمک میکنند با کمک این دانش به مشکلات خودتان فائق آیید. برای مشاوره با دکتر جباری روانپزشک در شهر تهران لطفا با شما های کلینیک تماس بگیرید.

بدون دیدگاه

2

دیدگاه تان را ثبت کنید