بلاگ

درمانگر های بزرگ -بخش ششم

روان درمانگر های بزرگ و اثر گذار

بخش ششم از سری مطالب معرفی بزرگان روان درمانی و حوزه های روانشناسی و روان پزشکی دنیا تقدیم حضورتان میگردد. در این سری به معرفی جیکبسون ، هورنای ، کرنبرگ و لوین میپردازیم.

آیدیت جیکبسون (1897-1978)

او روانپزشک آمریکایی بود که معتقد بود مدل ساختاری و تاکید بر روابط آبژه ای اساسا ناهمساز نیستند. به نظر او ایگو ، خود انگاره ها و انگاره های ابژه ایی تاثیر متقابلی بر رشد همدیگر دارند. او همچنین تاکید میکرد که ناامیدی کودک در ارتباط با ابژه ای مادری لزوما با بی کفایتی مادر ارتباط ندارد. از نگاه جیکبسون نا امیدی بیشتر مربوط به نیاز خاص ناشی از سائق است تا تلاش کلی برای تماس و درگیری. او تجربه لذت یا عدم لذت کودک را هسته مرکزی روابط ابتدایی مادر و کودک میداند. تجارب رضایت بخش به ایجاد انگاره های خوب و مسرت بخش منجر میشود در حالی که تجارب غیر رضایت بخش انگاره های ناکام کننده و بد ایجاد میکند. رشد بیمار گون و طبیعی مبتنی بر تکوین این خود انگاره ها و انگاره های ابژه است. جیکبسون معتقد بود مفهوم تثبیت به شیوه های روابط ابژه ای مرتبط است تا شیوه های ارضا.

کارن هورنای (1885-1952)

کارن هورنای در آلمان متولد شد و تحصیلات خود را در همان جا گذراند و پیش از مهاجرت به ایالت متحده در موسسه روانکاوی برلین تدریس میکرد. هورنای معتقد بود صفات شخصیتی جاری حاصل تعامل بین فرد و محیط بوده و صرفا ناشی از تلاشهای لیبیدویی دوران کودکی نیست. طبق نظریه او که روانشناسی کل نگر نام گرفت شخص را باید یک کل واحد تلقی نمود که بر محیط تاثیر میگذارد و از آن تاثیر میپذیرد. او برای عقده ادیپ در آسیب شناسی بزرگسالان نقشی قائل نبود اما معنقد بود نگرش های بدون انعطاف والدین در مورد تمایلات جنسی منجر به توجه مفرط به دستگاه تناسلی میشود.

هورنای برای خود سه مفهوم جداگانه پیشنهاد کرد:

1)خود فعلی که از مجموع تجربیات شخص ترکیب یافته است

2)خود واقعی شخص سالم و هماهنگ

3)خود آرمانی تصویر پر شکوه ذهنی از آنچه که فرد احساس میکند باید باشد.

هورنای همچنین مفاهیم اضطراب بنیادی و اعتماد بنیادی را معرفی نمود. از دیدگاه او هدف از فرایند درمانی خود تحقق بخشی است که از طریق جستجوی عوامل دگرگون سازی که مانع از رشد شخصیت میشود انجام میشود.

اتو کرنبرگ (تولد 1928)

اتو کرنبرگ احتمالا متنفذترین نظریه پرداز روابط آبژه ای در ایالت متحده است. نظریه او ضمن تاثیر پذیری از ملانی کلاین و ایدیت جیکبسون بیشتر از تجربیات بالینی او با مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی مایه گرفته است. کرنبرگ تاکید زیادی روی دوباره شدن ایگو داشت و خود-ریختواره های خوب و بد و ریختواره های خوب و بد ابژه ای را شرح و بسط داد. هر چند او همچنان از مدل ساختاری استفاده میکرد اما اید را متشکل از خود انگاره ها ، انگاره های آبژه و عواطف وابسته به آنها میداند. به نظر میرسد سائق ها خود را در متن تجارب بین فردی درونی شده ظاهر میسازند. خود-بازنمودهای خوب و بد و روابط ابژه ای به ترتیب با لیبیدو و پرخاشگری ارتباط می یابند. روابط ابژه نه تنها سنگ بنای ساختار را تشکیل میدهد بلکه سنگ بنای سائق ها نیز هستند. خوبی و بدی در تجارب ارتباطی پیش از نیرو گذاری سائق ها صورت میگیرد. به عبارت دیگر غرایز دوگانه لیبیدو و پرخاشگری از حالات عاطفی معطوف به ابژه عشق و نفرط نشات میگیرد.

کرنبرگ اصطلاح سازمان بندی شخصیت مرزی را برای طیف وسیعی از بیماران به کار برد که دارای خصوصیاتی چون فقدان احساس یکچارچه هویت ، ضعف ایگو ، فقدان یکپارچگی سوپر ایگو ، اتکا به مکانیزم های دفاعی ابتدایی نظیر دو نیم سازی و همانند سازی فرافکنانه و گرایش به سمت تفکر فرایند اولیه است.

روانشناس و مشاور – روانپزشک و درمانگر

دکتر کورت لوین(1947-1890)

کورت لوین دکترای خود را در برلین دریافت کرد و در دهه 1930 به ایالت متحده مهاجرت کرد و در دانشگاه های کورنل و هاروارد و موسسه فناوری مساچوست به تدریس پرداخت. او مفهومی به نام نظریه میدانی را از رشته فیزیک وام گرفت. میدان به مجموعه اجزایی که در کنار هم بوده و وابستگی متقابل به هم دارند اطلاق میشود. رفتار فرد حاصل عملکرد شخص و محیط است که با کمک همدیگر فضای زندگی را تشکیل میدهند. فضای زندگی نشان دهنده میدانی است که مدام در حال تغییر است و جاذبه ها و نیازهایی دارد که باید مدام ارضا شود. شخص گرسنه بیشتر از وجود رستوران ها آگاه است تا کسی که تازه غذا خورده است و کسی که میخواهد نامه ای را پست کند از وجود جعبه پست آگاهی بیشتری دارد.

لوین نظریه میدانی را نیز به گروه ها تعمیم داد. پویایی های گروه به تعامل بین اعضای یک گروه که هر یک از آنها وابسته به دیگران است اطلاق میشود. گروه میتواند برای تغییر رفتار یک فرد به او فشار وارد آورد اما فرد نیز پس از تغییر یافتن قادر است بر گروه اثر بگذارد.

درمانگر خوب در تهران

شما در وب سایت شخصی آقای دکتر علی رضا جباری هستید. ایشان دکتر روانپزشک هستند و با آشنایی با متدهای درمانی مختلف برای شما پروسه درمان را طراحی و اجرا میکنند. برای ویزیت حضوری لطفا با تلفن های کلینیک دانا یا کلینیک روشنا که در پایین صفحه هستند تماس حاصل فرمایید.

بدون دیدگاه

3

دیدگاه تان را ثبت کنید