بلاگ

تیک عصبی

اختلالات تیک که در میان مردم به  تیک عصبی معروف است بر اساس نوع علایم تیک، بسامد و الگوی ظهور آنها در طول زمان تقسیم بندی میشوند. تیکها حرکات یا آواگری های غیر طبیعی هستند که اغلب عضلات صورت و گردن را درگیر میکنند مانند: چشمک زدن، حرکات ناگهانی سر، شکلکهای ناگهانی یا تکان دادن سر. تیک های صوتی معمول عبارتند از: صاف کردن گلو، غرغر کردن، بالا کشیدن بینی و سرفه. تیک ها طبق تعریف ، انقباضات عضلانی تکراری و سریعی هستند که منجر به تولید حرکات یا اصواتی شده و به صورت غیر ارادی تجربه میشوند. کودکان و نوجوانان ممکن است به دنبال برخورد با محرکی خاص یا در پاسخ به یک میل درونی قوی رفتارهای تیک عصبی را بروز دهند. اختلالات تیک گروهی از اختلالات عصبی-روانی هستند که عموما در دوران کودکی یا نوجوانی شروع میشوند و ممکن است در طول زمان ثابت باشند و یا به طور متناوب دچار تشدید یا تخفیف شوند. هرچند تیک ها ارادی نیستند اما در بعضی افراد در دوره های معینی سرکوب میشوند.

سندروم ژیل دولا توره

مشهورترین اختلال تیک “سندروم ژیل دولاتوره” است که در تخصص روانپرشکی اختلال توره نیز نامیده میشود. با این که تیکها هدف خاصی را دنبال نمیکنند اغلب شامل تحرکاتی هستند که در حرکات ارادی به کار میروند. در نصف تا دو سوم کودکان دچار توره ، علایم وسواسی-جبری یا اختلال وسواسی-جبری دیده میشود و حدود یک سوم بزرگسالان دچار توره در دوره میانسالی دچار OCD هستند. علایم وسواسی-جبری در افراد دچار اختلال توره بیشتر از نوع نظم و ترتیب و تقارن و شمارش و لمس مکرر هستند. در حالی که در مواردی که OCD همراه با اختلالات تیک نیست علایم وسواسی (که از مسائل حوزه روانشناسی است) بیشتر با ترس از آلودگی یا ترس از صدمه به دیگران همراه است. مطالعه ای که اخیرا انجام شده نشان میدهد که در کودکان دچار اختلال توره خطر بروز علایم OCD تا اوایل بزرگسالی به میزان قابل توجهی در کودکان با IQ بالاتر(یعنی بالای 120) بیش از کودکان با IQ 100 است.

تقسیم بندی تیک عصبی

تیک های حرکتی و صوتی به دو دسته ساده و پیچیده تقسیم میشوند. تیکهای حرکتی ساده از انقباضات سریع و تکراری گروهای عضلانی دارای عمل مشابه تشکیل یافته اند، مانند: چشمک زدن و بالا انداختن شانه ها و… .تیکهای صوتی ساده شایع عبارتند از : سرفه کردن، صاف کردن گلو، غرغر کردن، بالا کشیدن بینی. به نظر میرسد تیکهای حرکتی پیچیده هدفدارتر و تشریفاتی تر از تیکهای حرکتی ساده هستند. تیک های حرکتی پیچیده عبارتند از:رفتارهای نظافتی، بوییدن اشیا، جهش، رفتارهای لمسی و حرکات زشت و ناشایست مثل در آوردن ادا. تیک های صوتی پیچیده شامل موارد زیر است: تکرار کلمات یا عبارات خارج از موضوع، بددهنی، مکرر گویی و پژواک کلام (تکرار کلمات آخر طرف مقابل).

کنترل تیکهای عصبی

برخی افراد دچار تیک میتوانند تیکهای خود را برای چند دقیقه یا چند ساعت سرکوب کنند ولی برخی دیگر یا از وجود تیک خود آگاهی ندارند یا آن را غیر قابل مقاومت میدانند. تیکها ممکن است در حالت خواب، فعالیت و آرامسازی تخفیف یابد. تیک غالبا اما نه برای همیشه در هنگام خواب از بین میرود.

برای بررسی دقیق و شروع پروسه درمان میبایست شما به دکتر روانپرشک یا متخصص اعصاب و روان خوب و حاذق مراجعه نمایید. تا با مشاوره ، دروان درمانی و درمان دارویی به شما برای بهبود کمک کند. در صورتی که در شهر تهران به دنبال روانپزشک متخصص و خوب میگردید ما دکتر علیرضا جباری را به شما معرفی میکنیم. دکتر جباری متخصص روانپزشکی هستند و در مطب پاسداران شما را ویزیت مینمایند.

بدون دیدگاه

0

دیدگاه تان را ثبت کنید